Gruppe 1 = Janome 15000/14000/12000/9900/8900/8200/6700/Skyline 7+5
Gruppe 2 = Janome 11000/9700/9500/7700/6600/Skyline 3
Gruppe 3 = Janome 6500/6300/6030/4030/2030/Easy Jeans/Hild/521
Gruppe 4 = Janome Idun/920/1012/1818/RX18
Gruppe 5 = Janome 1600QCP

Trykfodskit Janome (gruppe 2+3)
DKK 712,00 495,00
  •    
Antal varer: 138